پارتیشن-پارتیشن اداری

پارتیشن اداری اریا

مجموعه های مختلف پارتیشن چوبی، نه تنها به محیط اداری شکوه و زیبایی میبخشند، بلکه باعث بالارفتن انگیزه در کاربران می شوند همچنین نوع دیگری از پارتیشن های چوبی ، پارتیشن دوجداره میباشد که یک سیستم کامل، یک پارچه وانعطاف پذیر به شمارمی آید وبر اساس نیازهای کاربران قابل تغییر می باشد ، چراکه سهولت در مونتاژ یکی از شاخص ترین ویژگی های فنی آن محسوب می شود و همچنین این امکان را به وجود می آورد که کلیه سیمکشی های برق،شبکه و تلفن در بین دو جداره قرار گیرند

/ 0 نظر / 19 بازدید