پارتیشن اداری اریا

به طور کلی می توان گفت پارتیشن به دو نوع پارتیشن چوبی وپارتیشن فلزی
طبقه بندی می شودو به این دلیل که پارتیشن های فلزی به علت سنگینی و انعطاف پذیر کمتر،ضایعات بیشتر...که در زیر به بررسی پارتیشن های چوبی می پردازیم.پارتیشن های چوبی بدلیل زیبایی، دوام مناسب، قابلیت جابجایی و نصب آسان
جایگاه ویژه ای دربازار به خود اختصاص داده اند.مجموعه های مختلف پارتیشن چوبی، نه تنها به محیط اداری شکوه و زیبایی می بخشند، بلکه باعث بالارفتن انگیزه در کاربران می شوند همچنین نوع دیگری از پارتیشن های چوبی ، پارتیشن دوجداره میباشد که یک سیستم کامل، یک پارچه وانعطاف پذیر به شمارمی آید وبر اساس نیازهای کاربران قابل تغییر می باشد ، چراکه سهولت در مونتاژ یکی از شاخص
ترین ویژگی های فنی آن محسوب می شود و همچنین این امکان را به وجود می آورد که کلیه سیم کشی های برق،شبکه و تلفن در بین دو جداره قرار گیرند

/ 0 نظر / 12 بازدید