پارتیشن دوجداره اریا

 امروزه با توجه به افزایش روز افزون جمعیت در دنیا استفاده بهینه از فضاهای موجود در هرشرکت، سازمان یا ارگان اعم از دولتی یا خصوصی به یکی از موضوعات حیاتی و مورد بحث مدیریتی تبدیل شده است .زیرا بیشتر سازمان ها از کمبود فضای کافی و عدم استفاده بهینه از فضاهای موجودرنج می برند.درچند سال اخیر برای رفع این مشکل ایده های جدیدی پا به عرصه ظهور گذاشته اند که یکی ازمتداول ترین آن ها پارتیشن بندی فضاهای موجود است

/ 0 نظر / 16 بازدید