پارتیشن

در حال حاضر مصرف پارتیشن های چوبی مخصوصا پارتیشن های ساخته شده ازام دی اف دربازار

امروز به دلیل مزایای زیادی که این محصولات نسبت به محصولات فلزی دارند
دارای جایگاه بسیار

خوبی می باشد و تقریبا" اکثر کشورها از این محصولات استفاده می کنند.

از بین کشورهای عمده تولید کننده پارتیشن های چوبی می توان کشورهای
ایتالیا، ترکیه وچین را

نام برد که شرکت لاس ما بیلی ایتالیا یکی از بزرگترین تولید کنندگان و
صاحبا ن سبک در زمینه تولید پارتیشن است

سیستم جداکننده های کاذب که
امروزه بانام پارتیشن شناخته می شوند،نوعی تجهیزات جهت تقسیم بندی فضاهای داخلی
بوده که باهدف منظم ترکردن محیط وباپیش بینی قابلیت جابجایی طراحی وساخته می شوند.

استفاده ازپارتیشن درکشورسابقه طولانی نداردومصرف آن اغلب درپروژه های اداری
وتجاری که نیاز به طراحی محیط برمبنای احتیاجات جاری می باشد وامکان تغییرات نیز
وجودداردرواج پیداکرده.

پارتیشن

پارتیشن

/ 0 نظر / 17 بازدید