پارتیشن اداری آریا

در معماری امروز بهینه سازی فضاها اهمیت زیادی دارد
و کارایی فضاها با یک تقسیم بندی مناسب بیشتر خواهد شد. همچنین وجود پارتیشن ها،
قفسه ها، ویترین ها و مبلمان مناسب در هر محیطی به عملکرد مناسب آن فضا کمک خواهد
کرد. برای تامین این اهداف، گروه صنعتی نوین سازه گسترآریامی تواند با بهره گیری
از توان تجهیزاتی و طراحی خود، خواسته های شما را در امور مربوط به طراحی، جداسازی
فضاها، پارتیشن های تک جداره و دو جداره (کوتاه و بلند) آلومینیومی و چوبی برآورده
سازد.

پارتیشن.پارتیشن اداری آریا

تولید پارتیشن اداری یک جداره و دو جداره با سازه های اختصاصی

 

/ 0 نظر / 34 بازدید