پارتیشن اداری آریا

امروزه با توجه به محدودیت جا ولزوم
استفاده از فضای موجود توجه بسیاری از معماران وطراحان به استفاده از سیستمهای کار
آمد.کم حجم ومقرون به صرفه جهت تفکیک بهینه فضا جلب گردیده لذا گروه صنعتی نوین
سازه گستر (دکوراسیون داخلی آریا)با گام نهادن در این مسیر با اجرای سیستم های
مدولار توانسته است با مدیریت کیفیت در انجام تعهدات رضایت بسیاری از سازمانها
ونهادها را برآورده سازد.

پارتیشن.پارتیشن اداری آریا

تولید پارتیشن اداری یک جداره و دو جداره با سازه های اختصاصی

/ 0 نظر / 11 بازدید