پارتیشن اداری

پارتیشن دوجداره اریا

امروزه تقسیم بندی سالن ها ی بزرگ بدون د یوار توسط پارتیشن ایده آل ترین
شکل تقسیم بندی محیطهای اداری ،شرکت ها و سازمان ها می باشد . در صور تیکه نیاز باشد دریک محیط اداری میتوان بدون صرف وقت و خرا بی و بازسازی ناشی از ساخت و ساز، فضاهای اختصاصی مورد نیازایجاد کرد . با توجه به سرعت بالا و سهولت نصب ، وزن به نسبت کم در مقایسه با د یوارها ی پیش ساخته ، زیبایی خاص و رنگبندی ها ی متنوع همچنین امکان تغییر چیدمان براساس نیازها ی کاربران و به شکل دلخواه در بیشتر شرکت ها برای جدا سازی و اختصاص فضاهااز پارتیشن استفاده می شود که باعث صرفه جویی درفضا وهزینه میشود

/ 0 نظر / 11 بازدید